Basisopleiding Mentorschap - Kennis Toegepast

Blog

Blog > Basisopleiding Mentorschap van start!

Basisopleiding Mentorschap van start!

Op dinsdag 5 maart 2019 starten we met onze 6-daagse training ‘De basis van mentorschap’.

Als mentor ben je regievoerder voor je client ten aanzien van verpleging, verzorging behandeling en begeleiding. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Waar begint en waar eindigt je taak en hoe betrek je je client optimaal bij de uitvoering van je taak. Zomaar een aantal vragen waar een mentor tegen aan kan lopen. 

Sinds 2014 zijn de spelregels en voorwaarden voor mentorschap in ontwikkeling. Zo is er een duidelijke verschuiving van familiementoren naar professionele mentoren  waarneembaar. Ook heeft het landelijk kwaliteitsbureau CBM (Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap) duidelijk aangegeven aan welke (voor)opleidingseisen een mentor moet voldoen. En dan? Hoe vul je je taak als mentor vervolgens in? Om een gedegen antwoord op deze vraag te geven, heeft Inversis een 6-daagse basistraining voor mentorschap ontwikkeld. 

Kijk hier voor meer informatie of meld je aan!