Trainingen

Trainingen > Actualiteiten Sociale Zekerheid

Actualiteiten Sociale Zekerheid

Cursusdatum: 16 november 2021
Locatie: Amersfoort
Cursustijden: 12.30 - 17.00 (4 netto studie uren)
Kosten: € 230,- ex. BTW
Trainer: mr. Gert-Jan Mulder

Inhoud van de training

In de sociale zekerheid is de afgelopen jaren veel veranderd. Allemaal wijzigingen die van invloed zijn op de praktijk van alledag. In deze training staan we stil bij de verschillende regelingen in de sociale zekerheid (onder andere Participatiewet, WW, WIA en Wajong) waar je cliënten regelmatig mee te maken hebben. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden om het basisinkomen aan te vullen. Deze module neemt de actualiteiten rondom wijzigende regelgeving mee en kent naast kennisoverdracht ook een zeer praktische component waarbij in casuïstiek geoefend wordt met het op orde maken van het inkomen van cliënten. Op deze manier worden wet- en regelgeving vertaald naar de bewindvoerderspraktijk. Vanzelfsprekend is er ruimte om eigen casuïstiek in te brengen!

Programma

Achtergronden en actualiteiten Participatiewet

 • uitgangspunten en systematiek van de wet;
 • vaststellen van de juiste norm (kostendelersnorm c.s.);
 • schending van de inlichtingenverplichting; herziening, intrekking en terugvordering en bestuurlijke boete;
 • bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag.

Achtergronden en actualiteiten Wet Werk en Zekerheid

 • uitgangspunten systematiek van de wet;
 • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en flexibele contracten;
 • ontslagrecht;
 • voorwaarden, hoogte en duur van de WW-uitkering.

Achtergronden en actualiteiten rondom arbeidsongeschiktheid

 • doorbetaling van loon bij ziekte;
 • voorwaarden, hoogte en duur van de ziektewetuitkering;
 • arbeidsongeschiktheid: WAO, WIA of Wajong.

Armoede en inkomensondersteunende maatregelen, met onder andere

 • toeslagenwet;
 • schuldhulpverlening (Wgs);
 • heffingskortingen en toeslagen.
 • Bezwaar en beroep in de sociale zekerheid

Inschrijven

Inschrijven kan via het formulier op deze pagina.

Wil je een persoonlijk studieadvies of je meer informatie over maatwerktrainingen? Bel dan 085-0656180.