Trainingen

Trainingen > Mentorschap, curatele en PGB voor bewindvoerders

Mentorschap, curatele en PGB voor bewindvoerders

Cursusdatum: Volgt nog..
Locatie: Volgt nog..
Cursustijden: 9:30 - 16:00 (6 netto studie uren)
Kosten: € 340,- ex. BTW
Trainer: mr. Gert-Jan Mulder

Deel 1

Steeds vaker krijgen beschermingsbewindvoerders te maken met mentorschap en curatele. Maar hoe zit het nou eigenlijk precies? Wat zijn de verschillen en wat mag je als cliënt en/of bewindvoerder verwachten van een mentor of curator? In de training Mentorschap, Curatele en PGB bespreekt Gert-Jan Mulder de ins en outs van mentorschap en curatele. Wat houden deze beschermingsmaatregelen precies in, welke taken en bevoegdheden komen er bij kijken en aan welke kwaliteitseisen moet een mentor/curator voldoen?

Deel 2

In het tweede deel van de training gaan we in op de afstemming en samenwerking tussen de bewindvoerder en de mentor. Het belang van de cliënt staat daarbij voorop. In het bijzonder besteden we aandacht aan de geneeskundige behandelingsovereenkomst en het PGB. Tot slot gaan we nog in op de vraag: Kan ik als bewindvoerder ook mentorschap en/of curatele aanbieden en aan welke aspecten moet ik dan aandacht besteden?

Programma

Beschermingsmaatregelen van boek 1 BW

  • wat houden de beschermingsmaatregelen curatele en mentorschap in?
  • taken en bevoegdheden van de mentor en curator.
  • aan welke kwaliteitseisen moeten een mentor en curator voldoen?
  • Afstemming en samenwerking tussen bewindvoerders en mentoren? Zou ik als bewindvoerder ook mentor/curator kunnen zijn?

Persoonsgebonden budget

  • PGB: hoe zit dat nou precies?
  • de taak van de bewindvoerder bij het PGB
  • gewaarborgde hulp

Inschrijven

Inschrijven kan via het formulier op deze pagina.

Wil je een persoonlijk studieadvies of je meer informatie over maatwerktrainingen? Bel dan 085-0656180.