Trainingen

Trainingen > Dwang in de zorg

Dwang in de zorg

Cursusdatum: Volgt nog..
Locatie: Volgt nog..
Cursustijden: 6 netto studie uren
Kosten: € 340,- ex BTW
Trainer: mr. Gert-Jan Mulder

Inhoud

Gedwongen opname en behandeling van cliënten met een psychogeriatrische aandoening en cliënten met een verstandelijke beperking is nu geregeld in de Bopz. Deze wet regelt ook de toepassing van dwang in de geestelijke gezondheidszorg. De groepen cliënten waarop de Bopz van toepassing is verschillen sterk. Om de wetgeving beter af te kunnen stemmen op de huidige visie op de zorg en op de verschillende doelgroepen, is nu gekozen voor twee nieuwe wetten: De Wet Zorg en Dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

In de training ‘Dwang in de zorg’ leggen we je uit hoe de nieuwe wetten in elkaar zitten, wat de nieuwe mogelijkheden zijn voor verplichte zorg en onvrijwillige zorg en wat dat betekent voor jou als wettelijk vertegenwoordiger. Ook gaan we in op de in wet beschreven figuur van cliëntenvertrouwenspersoon (Wzd) en patiëntenvertrouwenspersoon (Wvggz).

Onderwerpen die aan bod komen

Inleiding: Van BOPZ naar nieuwe wetgeving

Wet Zorg en dwang

 • Wat regelt de Wet zorg en dwang?
 • Onvrijwillige zorg, wat is dat?
 • Wat moet er gebeuren om onvrijwillige zorg mogelijk te maken
 • Onvrijwillige opname, wanneer kan dat?
 • Rol van de zorgverlener
 • Rechtspositie van de client
  • Cliëntenvertrouwenspersoon
  • Klachten
  • Wettelijke vertegenwoordiging 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 • Wat regelt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg?
 • Verplichte zorg, wat is dat?
 • De zorgmachtiging
 • De crisismaatregel
 • Rechtspositie van de client
  • Patiëntenvertrouwenspersoon
  • Familievertrouwenspersoon
  • Klachten
  • Wettelijke vertegenwoordiging