Trainingen

Trainingen > Erfrecht en de bewindvoerderspraktijk

Erfrecht en de bewindvoerderspraktijk

Cursusdatum: 16 november 2021
Locatie: Apeldoorn
Cursustijden: 12.30 - 17.00 (4 netto studie uren)
Kosten: € 230,- ex BTW
Trainer: mr. Gert-Jan Mulder

Inhoud van de training

Bewindvoerders worden zo nu en dan geconfronteerd met het erfrecht. Of dat is vanwege het overlijden van je client of dat je client erfgenaam is. Omdat dergelijke sitauties niet met grote regelmaat voorbij komen, is het altijd weer zoeken naar de taken, rollen en bevoegdheden van de bewindvoerder. Er mag verondersteld worden dat de bewindvoerder op de hoogte is van de verplichting om in beginsel beneficiair te aanvaarden. Maar wat houdt dit precies in en wat zijn de gevolgen van deze vorm van aanvaarding? Daarnaast gaan we uitgebreid in op de andere mogelijkheden zoals verwerping en zuiver aanvaarding. Wat zijn de voor- en nadelen van deze vormen van aanvaarding? En hoe zit het nou eigenlijk met de taken en bevoegdheden als je client overlijdt. Is je taak geëindigd bij het overlijden van je client, of heb je toch nog verplichtingen?

Programma

  • Taken en verantwoordelijkheden van de bewindvoerder als rechthebbende overlijdt;
  • Taken en verantwoordelijkheden van de bewindvoerder als rechthebbende erfgenaam is;
  • Uitleg vormen van acceptatie of verwerping van een nalatenschap, waaronder zuiver aanvaarden; verwerpen en beneficiair aanvaarden;
  • Vereffening als bewindvoerder;
  • Aanspraak op het legitieme portie en/of testamenten.

Inschrijven

Inschrijven kan via het formulier op deze pagina.

Wil je een persoonlijk studieadvies of je meer informatie over maatwerktrainingen? Bel dan 085-0656180.