Trainingen

Trainingen > Huwelijksvermogensrecht voor bewindvoerders en schuldhulpverleners

Huwelijksvermogensrecht voor bewindvoerders en schuldhulpverleners

Cursusdatum: Volgt nog..
Locatie: Volgt nog..
Cursustijden: 4 netto studie uren
Kosten: € 230,- ex BTW
Trainer: mr. Gert-Jan Mulder

Als financieel zorgverlener krijg je met enige regelmaat te maken met de diverse aspecten van het relatie-/huwelijksvermogensrecht. Wat zijn de consequenties als een cliënt gaat trouwen of samenwonen voor de vermogenspositie en wat gebeurt er als je cliënt en zijn/haar partner uit elkaar gaan? Hoe moet je omgaan met schulden van beide partners en wat gebeurt er met bezit? 

In de module ‘Huwelijksvermogensrecht voor bewindvoerders en schuldhulpverleners’ zetten we de kenmerken van de verschillende stelsels van relatie- en huwelijksvermogensrecht op een rij. Ook besteden we aandacht aan het uit elkaar gaan van partners. Wat moet er dan allemaal geregeld worden en wat betekent dat voor jou als financieel zorgverlener? 

Na deze training ben je in staat om de belangrijkste vermogensrechtelijke consequenties te duiden en heb je een helder zicht op jouw vermogensrechtelijke taak en rol als financieel zorgverlener bij het aangaan of beëindigen van een relatie door je cliënt.

Programma:

Inleiding Relatievermogensrecht huwelijksvermogensrecht, vermogensrecht bij partnerschap en samenleving)

De bewindvoerder in de verschillende stelsels:

  • Gemeenschap van goederen (voor 2018)
  • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht (vanaf 2018)
  • Huwelijkse voorwaarden
  • Samenleving en partnerschap

De schulden in de verschillende stelstels:

  • Gemeenschap van goederen (voor 2018)
  • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht (vanaf 2018)
  • Huwelijkse voorwaarden
  • Samenleving en partnerschap 

Verrekening en verdeling bij het uit elkaar gaan