Trainingen

Trainingen > Schulden en beschermingsbewind

Schulden en beschermingsbewind

Cursusdatum: Volgt nog..
Locatie: Volgt nog..
Cursustijden: 9:30 - 16:30 uur (6 netto studie uren)
Kosten: € 340,- ex BTW
Trainer: mr. Gert-Jan Mulder

Sinds enige jaren is het hebben van problematische schulden een grondslag voor onderbewindstelling. Betekent dit dat het dossier met schulden als een zogenaamd schuldenbewind moet worden aangemerkt? En wat zijn de gevolgen voor alle betrokkenen als een dossier als schuldenbewind wordt erkend? In deze training gaan we uitgebreid in op het nieuwe fenomeen schuldenbewind. Daarbij wordt het schuldenbewind in de context van schuldhulpverlening geplaatst.

In de praktijk van alledag hebben veel bewindvoerders vragen of ze een cliënt met schulden wel moeten aannemen. Deze vragen blijven met de instelling van het schuldenbewind actueel. Zeker als vast te stellen is dat het ontstaan van schulden voortvloeit uit het gedrag en de motivatie van cliënten. 

In de training wordt reiken we een methode aan om de situatie van de cliënt te screenen rondom het thema schulden. Daarbij gaan we in op de begrippen bedreigende schulden, problematische schulden en regelbare schulden. Tot slot gaan we in op de aanpak en de oplossingsrichtingen voor cliënten met schulden. 

Onderwerpen die aan bod komen

Cliënten met schulden: Hoe te duiden?

  • Komt elke cliënt met schulden in aanmerking voor een schuldenbewind?
  • Wat betekent dat voor mijn praktijk?

Kan ik een cliënt met schulden helpen?

  • Screenen op schulden bij de intake: een methode!
  • Bedreigende schulden 
  • Problematische schulden
  • Regelbare schulden

Het oplossen van schulden

  • Onderhandse oplossingen door de bewindvoerder
  • Minnelijke schuldhulpverlening
  • Wettelijke schuldsanering