Trainingen

Trainingen > Verwachtingsmanagement

Verwachtingsmanagement

Cursusdatum:
Locatie:
Cursustijden: 12:30 uur - 17:00 uur (4 netto studie uren)
Kosten: € 230,- ex BTW
Trainer: mr. Gert-Jan Mulder

Inhoud

Verwachtingen hebben altijd een relatie met behoeften. Je cliënt heeft de verwachting dat de onderbewindstelling of het mentorschap in die behoefte gaat voorzien. Maar zijn die verwachtingen realistisch of moet er worden bijgestuurd in die verwachtingen? Of kunnen we de onderliggende behoefte koppelen aan andere verwachtingen. Verwachtingen managen is dus behoeften managen. 

Hoe kun je de verwachtingen van je cliënt goed leren kennen? Welke verwachtingen zijn het belangrijkst? En hoe zorg je ervoor dat je juist die verwachtingen inlost of zelfs overtreft? Wat doe je met tegengestelde belangen? Hoe ga je om met situaties waarin het anders loopt dan gedacht? Allemaal vragen die we naar verwachting beantwoorden in de training verwachtingsmanagement!

Onderwerpen die aan bod komen

  • De basisbeginselen van verwachtingsmanagment;
  • Worden verwachtingen wel uitgesproken?;
  • Hoe krijg ik zicht op de onderliggende behoeften van mijn cliënt? (en is de cliënt zich bewust van zijn behoeften?);
  • Tegenstrijdige belangen;
  • Het waarmaken van verwachtingen als het anders loopt dan gedacht.