Trainingen

Trainingen > Werken in de driehoek voor curatoren, mentoren en bewindvoerders

Werken in de driehoek voor curatoren, mentoren en bewindvoerders

Cursusdatum: 22 november 2021
Locatie: Apeldoorn
Cursustijden: 12:30 uur - 17:00 uur (4 netto studie uren)
Kosten: € 230,- ex BTW
Trainer: mr. Gert-Jan Mulder

Naast de persoonlijke verhouding met je cliënt, is en blijven de naasten een belangrijke spil in het leven van cliënt. In de praktijk vraagt een professional zich geregeld af hoe de rollen nu liggen tussen cliënt, naasten en ook begeleiding. Om je bewust te worden hoe het beste kan worden samengewerkt in de driehoek, kan werken in de driehoek als methodiek worden gebruikt. Deze methodiek beschrijft wat er in die driehoeksverhouding van cliënt, naasten en begeleiders gebeurt en wat er hoort te gebeuren.

Omdat steeds meer zorgprofessionals gebruik maken van deze methodiek, kijken we ook naar het inzetten van Werken in de driehoek in professionele samenwerkingsverbanden.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • De basis: visie en uitgangspunten van werken in de driehoek;
  • De bewindvoerder/mentor/curator in de driehoek;
  • Vertrouwen als basis voor werken in de driehoek;
  • Werken in de driehoek binnen professionele relaties met zorg- en hulpverleners.