Trainingen

Trainingen > Juridische aspecten voor de bewindvoerderspraktijk

Juridische aspecten voor de bewindvoerderspraktijk

Cursusdatum: 12 oktober 2021
Locatie: Zwolle
Cursustijden: 12:30 uur - 17:00 uur (4 netto studie uren)
Kosten: € 230,- ex BTW
Trainer: mr. Gert-Jan Mulder

De praktijk van de bewindvoerder is zelden voorspelbaar en met grote regelmaat wordt de bewindvoerder geconfronteerd met vraagstukken waarmee hij/zij niet eerder te maken heeft gehad. Dat kan de nodige hoofdbrekens opleveren. Dit geldt vooral voor bewindvoerders die als zelfstandige werken of actief zijn binnen een klein kantoor.

Juist om deze dilemma’s en vraagstukken in de uitvoeringspraktijk goed te behandelen is deze training ontwikkeld. Tijdens de training wordt het juridische kader geschetst en de rol van de beschermingsbewindvoerder, mede aan de hand van casuïstiek, toegelicht.

Programma

Aan de orde komt onder andere:

 • Procederen namens en tegen de onderbewindgestelde;
  • De basis van het procesrecht;
  • De inzet van een advocaat in procedures;
  • Toestemming van de rechtbank om te procederen.
 • Veel voorkomende juridische procedures, waaronder:
  • Bezwaar en beroep bij Sociale Zekerheid;
  • Verzoeken van een WSNP;
  • Huurzaken;
  • Echtscheiding en alimentatie.
 • Klachtrecht;
 • Aansprakelijkheid van de bewindvoerder;
 • Aansprakelijkheid van de rechtbank.

Vanzelfsprekend is er ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek en het stellen van vragen.