Trainingen - Kennis Toegepast

Trainingen

Uitdaging zoeken

Om jezelf en anderen te verbeteren

Bij het vak van de financieel zorgverlener en wettelijk vertegenwoordiger komt de nodige kennis en vaardigheid te kijken. Bovendien veranderen wet- en regelgeving voortdurend. Om nu en in de toekomst voor je client de beste dienstverlening te kunnen garanderen, biedt Kennis Toegepast je een pakket aan trainingen en opleidingen.

Onze trainingen zijn praktisch en toegesneden op jouw werk als financieel zorgverlener of wettelijk vertegenwoordiger. Zowel voor starters als voor ervaren professionals!

Kennis trainingen - Kennis Toegepast

Kennistrainingen

Huurrecht voor bewindvoerders en schuldhulpverleners

Inhoud Als vermogensrechtelijk belangenbehartiger of schuldhulpverlener heb je met regelmaat te maken met clienten die in een huurhuis wonen. Als...

Lees meer

Dwang in de zorg

Inhoud Gedwongen opname en behandeling van cliënten met een psychogeriatrische aandoening en cliënten met een verstandelijke beperking is nu geregeld...

Lees meer

Belastingen en Toeslagen

Inhoud van de training In bijna elk dossier kom je als financieel zorgverlener de belastingdienst tegen! Of het nu om...

Lees meer

Huwelijksvermogensrecht voor bewindvoerders en schuldhulpverleners

Als financieel zorgverlener krijg je met enige regelmaat te maken met de diverse aspecten van het relatie-/huwelijksvermogensrecht. Wat zijn de...

Lees meer

Juridische aspecten voor de bewindvoerderspraktijk

De praktijk van de bewindvoerder is zelden voorspelbaar en met grote regelmaat wordt de bewindvoerder geconfronteerd met vraagstukken waarmee hij/zij...

Lees meer

Schulden en beschermingsbewind

Sinds enige jaren is het hebben van problematische schulden een grondslag voor onderbewindstelling. Betekent dit dat het dossier met schulden als een zogenaamd schuldenbewind moet worden aangemerkt?

Lees meer

VTLB en afloscapaciteit

In de training VTLB en afloscapaciteit besteden we uitgebreid aandacht aan de achtergronden van de VTLB-berekening. Waarop moet je letten om te zien of een VTLB-berekening goed is uitgevoerd? Welke inkomsten worden betrokken in de berekening en welke correctiemogelijkheden zijn er zoal?

Lees meer

Erfrecht en de bewindvoerderspraktijk

Inhoud van de training Bewindvoerders worden zo nu en dan geconfronteerd met het erfrecht. Of dat is vanwege het overlijden...

Lees meer

Mentorschap, curatele en PGB voor bewindvoerders

Deel 1 Steeds vaker krijgen beschermingsbewindvoerders te maken met mentorschap en curatele. Maar hoe zit het nou eigenlijk precies? Wat...

Lees meer