Trainingen

Trainingen > Leergang Mentorschap

Leergang Mentorschap

Cursusdatum: 1 september 2022
Locatie: Amersfoort en online
Cursustijden: Hele dagen: 9.30 - 16.30 uur | Halve dagen 13.00 - 17.00 uur
Kosten: € 1685,- ex BTW
Trainer: Kerndocent mr. Gert-Jan Mulder en anderen

Als mentor ben je regievoerder voor je cliënt ten aanzien van verpleging, verzorging behandeling en begeleiding. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Waar begint en waar eindigt je taak en hoe betrek je je cliënt optimaal bij de uitvoering van je taak? Zomaar een aantal vragen waar een mentor mee te maken krijgt. 

Sinds een aantal jaren zijn de spelregels en voorwaarden voor mentorschap volop in ontwikkeling. Zo is er een duidelijke verschuiving van familiementoren naar professionele mentoren waarneembaar. Ook heeft het landelijk kwaliteitsbureau CBM (Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap) duidelijk aangegeven aan welke (voor)opleidingseisen een mentor moet voldoen. En dan? Hoe vul je je taak als mentor vervolgens in? Om een gedegen antwoord op deze vraag te geven heeft KennisToegepast een leergang voor mentorschap ontwikkeld. 

De leergang bestaat uit 10 dagdelen, waarbij de trainingen deels op een centrale locatie in het land verzorgd worden en deels online zullen plaatsvinden

Programma 

Dagdeel 1 en 2 Introductie Mentorschap (juridisch, maatschappelijk en zorginhoudelijk kader)

Dagdeel 3 Ziektebeelden en beperking (Wat is het en wat betekent het voor de praktijk van de mentor?)

Dagdeel 4 Dementie en niet aangeboren hersenletsel

Dagdeel 5 Mentorschap in de praktijk, deel 1 (Wat moet ik als mentor doen om mijn taak goed uit te voeren?)

Dagdeel 6 Mentorschap in de praktijk, deel 2 (Werken in de keten. Hoe verhoudt mijn taak zich t.o.v. zorg en begeleiding?)

Dagdeel 7 Doelgroepen binnen het mentorschap: jongeren tussen 18 en 23 jaar die jeugdzorg hebben gehad in verband met een psychisch of psychosociaal probleem, psychische stoornis, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking.

Dagdeel 8 Doelgroepen binnen het mentorschap: ouderen. (Hoe is de zorg geregeld voor ouderen en welke aandachtspunten zijn er voor de mentor bij de taakuitoefening?)

Dagdeel 9 Dilemma’s in de praktijk (ethiek)

Dagdeel 10 Klantcontact en communicatie (contact met cliënt, begeleiders, familie, agressie)

Eerstvolgende cursusdata

Dagdeel 1 & 2 1 september 2022 op locatie

Dagdeel 3 8 september 2022 online

Dagdeel 4 15 september 2022 online

Dagdeel 5 & 6 22 september op locatie

Dagdeel 7 29 september 2022 online

Dagdeel 8 6 oktober 2022 online

Dagdeel 9 & 10 13 oktober 2022 op locatie

Overige informatie

Cursustijden: hele dagen op locatie: 9.30 uur tot 16.30 uur 

Online dagdelen: 13.00 tot 17.00 uur

Cursuslocatie: Amersfoort (online trainingen via Zoom)

Studieduur: 36 studie uren

Trainer: Kerndocent is mr. Gert-Jan Mulder, daarnaast worden de vakinhoudelijke dagdelen verzorgd door specialisten uit de zorg en beroepspraktijk

Kosten: € 1685,00 exclusief BTW. 

Dit is inclusief uitgebreide cursusmap en andere lesmaterialen. Natuurlijk krijg je tijdens de dagen op locatie een prima lunch geserveerd!

We hebben dit programma met zorg samengesteld om een startende mentor een goede basis te geven in het vak. Wil je graag een toelichting op de verschillende thema’s in het programma? Neem dan contact met ons op.

Ben je geïnteresseerd in het volgen van een of meerdere dagen (of dagdelen) uit het programma? Vraag dan naar de mogelijkheden! We helpen je graag op weg!

Afbeelding:  Tim Mossholder on Unsplash

Inschrijven

Inschrijven kan via het formulier op deze pagina.

Wil je een persoonlijk studieadvies of je meer informatie over maatwerktrainingen? Bel dan 085-0656180.