Blog

Blog > Leergang Mentorschap op 1 september van start!

Leergang Mentorschap op 1 september van start!

Als mentor ben je regievoerder voor je cliënt ten aanzien van verpleging, verzorging behandeling en begeleiding. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Waar begint en waar eindigt je taak en hoe betrek je je cliënt optimaal bij de uitvoering van je taak? Zomaar een aantal vragen waar een mentor mee te maken krijgt. 

Sinds een aantal jaren zijn de spelregels en voorwaarden voor mentorschap volop in ontwikkeling. Zo is er een duidelijke verschuiving van familiementoren naar professionele mentoren waarneembaar. Ook heeft het landelijk kwaliteitsbureau CBM (Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap) duidelijk aangegeven aan welke (voor)opleidingseisen een mentor moet voldoen. En dan? Hoe vul je je taak als mentor vervolgens in? Om een gedegen antwoord op deze vraag te geven heeft KennisToegepast een leergang voor mentorschap ontwikkeld. 

De leergang bestaat uit 10 dagdelen, waarbij de trainingen deels in Amersfoort verzorgd worden en deels online zullen plaatsvinden.

Meld je nu aan voor de leergang en ontwikkel jezelf als professioneel mentor!