Trainingen

Trainingen > Werken aan financiële zelfredzaamheid bij bewindvoering

Werken aan financiële zelfredzaamheid bij bewindvoering

Cursusdatum: 15 december 2022
Locatie: Apeldoorn
Cursustijden: 12.30 - 17.00 (4 netto studie uren)
Kosten: € 245,- exclusief BTW (€220,50 voor NBBI-leden)
Trainer: mr. Gert-Jan Mulder

Sinds 2014 is de taak van de beschermingsbewindvoerder niet alleen het beheren van het vermogen van de client. Van de beschermingsbewindvoerder wordt ook verwacht dat hij/zij periodiek rapporteert over nut en noodzaak van het bewind. Een belangrijke vraag daarbij is: kan de client het wellicht weer (deels) zelf? En hoe bereik je dat als beschermingsbewindvoerder met de client? In deze module wordt de bewindvoerder getraind in het maken van een reële inschatting van de mogelijkheden van de cliënt, het stellen van haalbare en meetbare doelen om te werken aan financiële zelfredzaamheid en het toepassen van motiverende en activerende gesprekstechnieken voor de gesprekken met de cliënt. De bewindvoerder wordt een methodiek aangereikt die als basis kan dienen voor de gesprekken met de klant.

Programma

Inleiding: Beschermingsbewind en financiële zelfredzaamheid: hoe zit dat?

 • Wat is financiële zelfredzaamheid?
 • Elementen van financiële zelfredzaamheid

Diagnose

 • Hoe zelfredzaam is de onderbewindgestelde?
 • Screeningsmethodiek en klantprofielen
 • Plan van aanpak
 • Afspraken maken en doelen stellen met de onderbewindgestelde

Werken aan financiële zelfredzaamheid bij beschermingsbewind: Kennis en vaardigheden

 • Van overzicht naar inzicht: de maandbegroting
 • Van inzicht naar planning: jaarbegroting en langetermijndoelen
 • Financiele kennis: wat moet de onderbewindgestelde in ieder geval weten?
 • Financiele vaardigheden versus algemene en sociale vaardigheden

Werken aan financiële zelfredzaamheid bij beschermingsbewind: Motivatie en gedrag

 • Fasen van gedragsverandering
 • Motiverende en activerende gesprekstechnieken

Inschrijven

Inschrijven kan via het formulier op deze pagina.

Wil je een persoonlijk studieadvies of je meer informatie over maatwerktrainingen? Bel dan 085-0656180.